top of page
NATIONAL ANTHEM,

Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidihi Wa-a 'idi Wa-a idi
Wa 'Dhkuri Fi Farhati Kulla Shahidi
Wa'Mnahihi Hullalan Min Daw'i Idi

Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi

Wahdati, Wahdati, Ya Nashidan Ra'i'an Yamla'u Nafsi
Anti Ahdun 'Aliqun Fi Kulli Dhimmah
Rayati, Rayati, Ya Nasijan Hiktahu Min Kulli Shamsi
Ukhludi Khafiqatan Fi Kulli Qimmah
Ummati, Ummati, Imnahini 'L-ba'sa Ya Masdari Ba'si
Wa 'Dhkhurini Laki Ya Akrama Ummah

'Ishtu Imani Wa-hubbi sarmadia
Wa-masiri Fawqa Darbi Arabiyya
Wa-sayabqa Nabdu Qalbi Yamaniyya
Lan Tara 'D-dunya Ala Ardi Wasiyya.

رددي أيتها الدنيا نشيدي ردديـه وأعـيدي وأعـيـدي واذكـري في فـرحتي كل شهيد وامنحيه حللاً من ضوء عيدي

​​ رددي أيتها الدنيا نشيدي
​ وحدتي .. وحدتي

يا نشيداًً رائـعاً يملأ نـفسي أنت عـهد عالق في كل ذمة
​ رايتي .. رايتي

يا ​نسيجاً حكته من كل شـمس اخـلدي خـفاقة في كل قمة
​ أمتي .. أمتي

امنحيني البأس يامصدر بأسي وادخريني لك ياأكرم أمة
​ عشت إيماني وحبي امميا
​ ومسيري فوق دربي عربياً
​ وسيبقى نبـض قلبي يمنياً 
​لن ترى الدنياعلى أرضي وصياً

bottom of page